Tragwerksplanung

Hotel Schloss Hubertushöhe
Storkow, Mark Brandenburg

Bauherr

H.F. & Ph.F. Reemstma GmbH & Co.

Architekt

BPHL Architekten